Σεισμός: προετοιμασία & συμπεριφορά

May 30, 2019

7:00 pm - 9:00 pm

The Cube Athens, Aiolou 73, 6th floor

Free

Close

Book a Tour

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.