Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία & Μοντέρνα Τέχνη

March 3, 2020

7:30 pm - 9:30 pm

The Cube Athens, Aiolou 73, 6th floor

5€

Close

Book a Tour

Would you like to see our space before joining? Come and visit our coworking space. Please fill out the form and our manager will get back asap.